Kursen ger detaljerade kunskaper om det kinesiska affärslivet och den kinesiska marknaden. Föreläsningar och seminarier kommer att byggas kring olika teman, bland annat grundläggande affärsetik i Kina, affärsetikett i dagens kinesiska näringsliv, den kinesiska marknadens egenskaper, den kinesiska regeringens roll i näringslivet och kinesiska affärsrelationer. Kursmaterialet kommer att väljas utifrån kinesiska publikationer. Studenterna läser och förbereder kursmaterial före varje förläsning. Under varje förläsning får studenterna tillfälle att – på kinesiska – presentera och diskutera sina egna åsikter om en viss frågeställning. Genom dessa övningar fördjupar studenterna sina kunskaper om dagens kinesiska näringsliv och utvecklar sin förmåga att korrekt uttrycka sina egna åsikter på kinesiska om olika ämnen inom marknaden och näringslivet.