Kursen innehåller studier av skönlitterära texter, filmatiseringar, sakprosa och annat samtidsmaterial som belyser Portugals samhällsutveckling från början av 1900-talet till idag. Fokus ligger på ett närstudium av ett urval representativa skönlitterära texter, vars innehåll sätts i relation till viktiga historiska och sociopolitiska företeelser såsom monarki, republik, kolonialmakt, diktatur, demokrati och medlemskap i EU. Kursen diskuterar även samhällsutvecklingen utifrån ett antal postkoloniala och genusteoretiska frågeställningar. Genom att fokusera på skönlitterär textläsning och utförande av muntliga och skriftliga analyser tränar studenten upp sin språkförmåga ytterligare.