Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande ramverk för hur stater och medborgare/individer bör agera i förhållande till varandra. Kursen behandlar de mänskliga rättigheternas historia och hur de idag kommer till uttryck, såväl som det bakomliggande rättighetsspråkets filosofiska grund och värden.