Kursen innebär individuella, självständiga litteraturstudier och är en specialisering inom ett särskilt tema inom mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande ramverk för hur stater och medborgare/individer bör agera i förhållande till varandra. Samtidigt höjs röster om att talet om mänskliga rättigheter inte är tillräckligt anpassningsbart till specifika kulturer, vilket kan bidra till förtryck. Från detta forskningsfält väljer studenten ett tema och litteraturen väljs i samråd med undervisande lärare.