Kursen innebär ett utförande av examensarbete med temat mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande sätt att tala om hur stater och medborgare/individer bör agera i förhållande till varandra. Samtidigt höjs röster om att talet om mänskliga rättigheter inte är tillräckligt anpassningsbart till specifika kulturer, vilket kan bidra till förtryck. Examensarbetet utförs med vetenskapliga metoder och baserat på för forskningsfältet relevanta teorier. Examensarbetet kan användas för kandidatexamen i historia, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap.