Denna kurs utgör en påbyggnad av uttal, intonation, vokabulär och grammatiska strukturer i ryska. Praktiska tal-, läs- och skrivövningar ingår, samt studier av rysk grammatik. Särskild vikt läggs vid den kommunikativa färdigheten.