I kursen presenteras hur bioenergi framställs och hur den kan användas. Kursen syftar även till att ge insikter i de ekologiska konsekvenserna av bioenergianvändning. I kursen ingår även avsnitt om uppbyggnad och drift av bioenergianläggningar.