Kursen, som ges inom ämnet idrottsvetenskap, ger goda förutsättningar för att utveckla en sund ledarfilosofi där fokus är på idrottarens utveckling och välmående. I kursen uppmärksammas frågeställningar kring ledarskap inom såväl ungdoms- som vuxenidrott. Exempelvis diskuteras vilka konsekvenser specifika beteenden och miljöfaktorer kan få för såväl ledare som för idrottsutövare både utifrån ett hälso- samt prestationsperspektiv. Vidare diskuteras etiska och moraliska aspekter inom idrotten. Du får som student även reflektera kring vilka faktorer som kan främja ett hållbart och hälsosamt ledarskap.