Att plugga till civilekonom i Halmstad ger dig en bra start på yrkeslivet. Du får en bred ekonomisk utbildning som gör dig väl rustad för kvalificerade arbeten inom både näringsliv och offentlig sektor. Genom aktiva val kan du dessutom fördjupa din kompetens inom det ämnesområde som intresserar dig mest.