Organisering och ledning av arbete och välfärd är programmet för dig som vill arbeta på ledningsnivå med att utveckla och förändra organisationer, verksamheter och personalgrupper av olika slag. Inom inriktning arbetsvetenskap lägger du tonvikten vid personalutveckling och arbetsliv.