Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om psykologins kärnområden, dess teorier och metoder samt aktuella tillämpningar. Områden som tas upp är biologiska grunder för psykologiska processer, utvecklingspsykologi, motivation, emotion, kognition, perception, personlighet, inlärningspsykologi och socialpsykologi. Psykologiska metoder tillämpas i form av mindre studier. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.