Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper inom områdena minnespsykologi, socialpsykologi, utvecklingspsykolog och metod. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.