Kursen är inriktad på funktionsnedsättning och funktionshinder, funktionshinderspolitik, rättigheter och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning samt lagstiftning om stöd och service.