Utifrån teori och praktik behandlas arbete, stress och hälsa ur ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kursen tar sin utgångspunkt i samhälls- och teknologisk utveckling gällande exempelvis det gränslösa arbetet. Kursen belyser även sjukfrånvaro/sjuknärvaro, arbetstider och återhämtning samt hälsofrämjande interventioner. Frågor rörande kön, etnicitet och social status berörs i kursen.