Kursen är en grundkurs i universitetsämnet humanekologi. Humanekologi är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på människans samspel med sin omgivning. Centrala frågor som tas upp i denna grundkurs är ett historiskt/filosofiskt perspektiv på hur människan har använt och påverkat sin omgivning fram till idag. Kursen ger dig redskap för att förstå och kunna kommunicera hållbarhetsproblem som vår konsumtion och resursanvändning orsakar både lokalt och globalt.