Syftet med kursen är att utveckla den studerandes förståelse för och färdigheter i att hantera och producera podcastradio.