I denna kurs behandlas sambanden mellan hem och samhälle och konsekvenserna av individens olika val utifrån ekonomiska, etiska och miljömässiga aspekter. Att kritiskt granska och analysera reklam och övrig massmedial påverkan med fokus på ungas konsumtion ingår i kursen. Vidare belyses olika mattraditioner såväl historiskt, nationellt och internationellt. Diskussioner kring matens betydelse för gemenskap, livsstil och identitet återfinns i kursen. Kursen omfattar också mat och måltidsvanor utifrån perspektiv så som genus, hälsa, klass och ursprung.