Kursen ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om olika typer av bioenergi och dess användningsområden i samhället genom att ge kunskap om fast, flytande och gasformig bioenergi, typ av råvaror och framställningsmetoder. Utveckling och metoder för biogasframställning betonas särskilt. Ett eller två kurstillfällen är förlagda till Högskolan Kristianstad.