Denna kurs behandlar natur- och kulturlandskapsutvecklingen i svenska fjällen inklusive fjällekologi, geologi, fjällflora och fauna, samisk kulturhistoria, friluftslivshistoria och ekoturism. Dessa ämnen presenteras utifrån en utomhus- och miljöpedagogisk synvinkel.  Kursen syftar till att förbereda för en fältkurs i svenska fjällen som ges som en sommarkurs. Förtur ges till studenter registrerade på Landskapsvetarprogrammet aktuell termin vid Högskolan Kristianstad.