Kursen fokuserar på skapande och värdering av digitalt medierade upplevelser. Med interaktionsdesign, interaktivitet, rörlig bild och grafisk design som utgångspunkt behandlas olika perspektiv på upplevelser av digitala tjänster. Kursen ger dig verktyg för att problematisera och för att utmana till design av digitala tjänster med hög upplevelsefaktor, interaktivitet och användbarhet. Relevanta aspekter kan vara lekfullhet, spelbarhet, engagemang och estetik.