Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicinskt/tekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter utbildningen finns möjlighet att arbeta såväl nationellt som internationellt.

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad erbjuder verksamhetsförlagd utbildning under nästan halva studietiden. Då får du praktiskt använda dina nya kunskaper och prova på framtida arbetsuppgifter inom olika områden. Under utbildningen finns dessutom mycket goda möjligheter till studier utomlands.

Utbildningen bedrivs på heltid på Högskolan Kristianstad i form av seminarier, föreläsningar, metodövningar och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU:n genomförs i samarbete med regional, kommunal och privat vård.