Moment 1: Konsumtion och ekonomi Momentet behandlar sambanden mellan hem och samhälle och konsekvenserna av individens olika val utifrån ekonomiska, etiska och miljömässiga aspekter. Kursen omfattar även ungas ekonomi, sparande och konsumtion samt grundläggande kunskap gällande konsumenträtt. Att kritiskt granska och analysera reklam och övrig massmedial påverkan med fokus på ungas konsumtion ingår i momentet. Moment 2: Mat- och måltidskultur Kursmomentet behandlar mat och måltider som sociala och kulturbundna företeelser. Matens roller och betydelser med särskilt fokus på barn och unga diskuteras. Genom att belysa olika mattraditioner såväl historiskt som nationellt och internationellt diskuteras matens betydelse för gemenskap, livsstil och identitet. Momentet omfattar även mat och måltidsvanor utifrån perspektiv som genus, klass och hälsa.