Kursen behandlar utifrån givna förklaringsmodeller på ett tvärvetenskapligt och kvalitativt sätt: · universums uppkomst och bildandet av materia · vårt och andra planetsystems uppkomst och utveckling · hur livet på jorden uppstod och var människan kommer ifrån · förekomsten av liv i andra delar av universum · övergripande reflektioner och diskussioner av metoder inom kursens område med utgångspunkt från litteratur och artiklar. Matematiska och naturvetenskapliga begrepp förklaras i samband med att de används.