Moment 1: Fjällandskapet Naturlandskapet: · Exogena processer och geomorfologi i svenska fjällen · Fjällekologi · Fjällfloristik- och faunistik Kulturlandskapet: · Det samiska kulturlandskapet · Svensk friluftshistoria · Ekoturism Moment 2: Pedagogiklandskapet · Miljöpedagogik · Utomhuspedagogik · Naturvägledning