Kursen ger fördjupade kunskaper inom livsmedelsmikrobiologi och behandlar: • mikroorganismers betydelse för livsmedelskvalitet från jord till bord • mikrobiella kriterier och indikatororganismer • matsäkerhet och översikt av livsmedelslagstiftning • livsmedelsburna sjukdomar och deras orsak • kontroll av tillväxt- och förstörelseflora • mikroorganismers betydelse för dricksvatten • konserveringsmetoder • metodik för isolering och identifiering av mikroorganismer • antibiotikaanvändning inom produktion, konsekvenser för livsmedelssäkerhet