Denna kurs behandlar vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik inom kognitiv neurovetenskap. Dessutom behandlas vissa av grunderna i hur beteendevetenskapligt testarbete genomförs. Stora delar av kursinnehållet behandlar från olika aspekter delmomenten i forskningsprocessen samt fundamental empirisk hypotesprövning.