Kursen behandlar tonårsflickors livsvillkor ur ett folkhälso -och genusperspektiv utifrån fem teman; "kriminalitet, våldtäkt och incest", "hedersrelaterat förtryck", "psykisk ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende", "internet" samt "sexualitet". Efter kursen har du kunskaper om hälsofrämjande arbete och kan använda ett professionellt förhållningssätt för att identifiera hälsa och ohälsa hos tonårsflickor.