Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp kunskap, speciellt inom utbildningens kunskapsområde. Du använder tidigare teoretiska och praktiska kunskaper för att genomföra ett examensarbete som ska ha tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att utgöra en grund för publikation inom området. Examensarbetet skall utföras i samarbete med den forskning som bedrivs inom informationsteknologi vid högskolan. Examensarbetet kan utföras som ett projekt ute på ett företag och fungera som en länk till näringslivet.