Kursen inkluderar både teoretiska diskussioner och presentation av empirisk evidens rörande ämnen inom evolutionsbiologi och evolutionspsykologi. Ämnena inkluderar t.ex evolutionsmekanismer, naturligt urval, den mänskliga evolutionens utvecklingslinje, evolutionspsykologi som ett forskningsparadigm och användandet av evolutionspsykologiskt tänkande inom områden såsom socialpsykologi, kognitiv psykologi och klinisk psykologi.