I denna kurs går vi igenom de grundläggande begreppen inom underhållsteknik och driftsäkerhet inom tillverkning med tillhörande terminologi samt bakomliggande standarder.Att ''köra och hoppas på det bästa'' är ingen produktionsstrategi som håller i längden. Ekonomin är alltid ett centralt styrinstrument och kursen tar också upp den ekonomiska betydelsen av ett välordnat underhåll och några av dess nyckeltal.