Kursen ger en introduktion till planering och genomförande av statistiska undersökningar och statistisk analys. Med sådana kunskaper blir det lättare att tillgodogöra sig de statistiska avsnitten i en kvantitativ forskningsrapport.