Kursen ger deltagarna en förståelse för vad som är fördelarna och utmaningarna för hållbar utveckling för industriella organisationer. Även förhållandet mellan innovation och hållbarhet och dess koppling till de olika metoder och verktyg som undervisats under mastersprogrammet inom området för virtuell produktrealisering behandlas. Den teoretiska bakgrunden kombinerad med gästföreläsningar, grupp- och individuella uppdrag och diskussioner används i kursen för att få en djupare förståelse för koncepten och samtidigt stärka studenternas förmåga inom lagarbete, ledarskap och att presentera sina arbeten.