Kursen ger fördjupade kunskaper om psykologiska processer och teorier som är relevanta för arbetslivet. Ett centralt moment i kursen är att genomföra och presentera en arbetsanalys. I arbetet med denna tillämpas kunskaper som inhämtats under kursen.