Kursen är på avancerad nivå och vänder sig till Dig som har särskilt intresse av att arbeta med ett holistiskt perspektiv i vården av personer med psykisk ohälsa. Målet med kursen är att Du ska kunna utföra akupunkturbehandling, som komplement till medicinsk eller psykologisk behandling, utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Kursen ger introduktion i akupunkturens historia och en fördjupad kunskap av den evidens som finns enligt klinisk forskning om akupunkturfysiologi vid ångest, depression, sömnstörningar och beroende. Du får ta del av relevanta föreskrifter, regler och dokumentation av akupunkturbehandling samt av risker och biverkningar som kan uppstå vid användning av akupunktur. Du får under kursen också en genomgång av såväl specifika som komplexa symtom hos personer med ångest, depression, sömnstörningar och substansmissbruksyndrom. Du kommer att få träna akupunktur i form av ett antal metodövningar. Under dessa praktiska moment kommer fokus att ligga på öronakupunktur och relevanta kroppsakupunkturpunkter där du även kommer att få kunskap om säker stickteknik, punktval och nålstimulering.