Bild och formgivning för medieproduktion är kursen för dig som vill få en grundläggande kunskap inom färg, form och bild. På kursen kommer du att få möjlighet att träna din kreativa förmåga genom olika manuella verktyg som t ex skissträning. Undervisningen varvar praktiska moment med teoretiska genomgångar så att du efter avslutad kurs skall ha en grundläggande kunskap om konstnärlig gestaltning och formgivning. Du kommer också att genomföra ett mindre projekt under kursen som knyter samman de praktiska och teoretiska momenten.