Denna kurs är en direkt fortsättning på den medicinskt inriktade första hjärtsvikt och hypertonikursen. Här, i kurs två koncentrerar vi oss på sjuksköterskans yrkesfunktion oavsett det gäller i primärvård, slutenvård, hemsjukvård etc. I kursen bearbetas en mängd olika aspekter i vård och omvårdnad av hjärtsvikts- och hypertonipatienten såsom specifik egenvård, bedömning av funktionstillstånd, förutsättningar för patientutbildning, mm.