I kursen behandlas organisationers hälsoarbete utifrån ett Human Resource Management perspektiv (HRM). Tonvikten ligger på innebörden och betydelsen av ett hälsopromotivt arbete och relationen mellan verksamhets- och hälsofrågor. Arbetsmiljö behandlas ur såväl ett fysiskt- som psykosocialt perspektiv, där nulägesanalyser genomförs ute i reella verksamheter. Dessutom ingår att utforma en handlingsplan avseende psykosocialarbetsmiljö. Kursen ger således praktiska verktyg för att arbeta med arbetsmiljörelaterade frågor.