Är du intresserad av att lära dig mer om personalarbete och human resource management är detta kursen för dig. Här får du en fördjupad förståelse för de arbetsfält och utmaningar som kännetecknar ett modernt personalarbete. Kursen belyser såväl strategiska som operativa perspektiv och du lär dig mer om metoder och verktyg för att arbeta med motivation, belöningssystem, prestationsbedömning och kompetensutveckling. Vidare berörs psykosocial arbetsmiljö, etiska principer i personalarbete, företags och organisationers sociala ansvar och ledarskapets funktion i relation till verksamhet och medarbetarskap.