På programmet digitala medier utvecklar du dina kunskaper inom design, analys och produktion av digitala medier som webbplatser, interaktiv media och digital video. Du utbildas inom informatik, medieproduktion och marknadsföring.