Regeringen gav i maj 2016 bland annat Karlstads universitet i uppdrag att under perioden 2016-2021 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. I Karlstad tillämpas följande urvalsgrupper: K1: Sökande med två (gymnasieskolan) alt tre ämnen (årskurs 7-9) med behörighet i minst ett av ämnena fysik, kemi, matematik eller teknik. K2: Sökande med ett (gymnasieskolan) respektive två ämnen (årskurs 7-9) med behörighet i minst ett av ämnena fysik, kemi, matematik eller teknik. K3: Sökande med ett ämne årskurs 7-9 med behörighet i ett av ämnena fysik, kemi, matematik eller teknik. K4: Sökande med behörighet i biologi som enda ämne. K5: Sökande med behörighet i något av de uppräknade ämnena men med forskarexamen i annat ämne.