Dans 60 hp är en heltidskurs för dig som vill arbeta med dans under ett år. Att låta sitt dansintresse övergå till studier på heltid är både utmanande och utvecklande. Du får kontinuerlig dansträning i genrer som jazz, nutida dans, balett, street, improvisation och komposition. Kursen innehåller också undervisning i grundläggande barndanspedagogik, dansteori, musik och några olika traditioners dans. Under året ingår även arbete med sceniska projekt. För att antas till kursen krävs grundläggande behörighet och godkänt färdighetsprov. FÄRDIGHETSPROV FÖR HT19 GENOMFÖRS 2 MAJ 2019 Behörighetskravet till kursen är grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov i dans. För att få godkänt på färdighetsprovet krävs att du visar färdighet, förmåga och förutsättningar i dans för att kunna tillgodogöra dig kursen. Det som bedöms är dansteknik, expressivitet, musikalitet samt förmåga till problemlösning och samarbete. Under provdagen kommer du att få möjlighet att visa i några olika dansstilar så som jazz, balett, improvisation och nutida dans. Du kommer också delta i en intervju.