Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarium och laborativa workshops möter studenten olika ingångar till att arbeta mer medvetet ur demokratiska perspektiv i dansundervisning. I relation till den konstnärliga dansens tradition kommer bland annat begrepp som människosyn, kunskapssyn, kropp, mästarlära, handlingsutrymme, medbestämmande, mångfald och jämlikhet disktureras. Begreppen utforskas, konkretiseras och problematiseras sedan i relation till dansundervisning. Under kursen genomför studenten dels ett eget dansundervisningsprojekt, dels en undersökning gällande projektdeltagarnas upplevelser.