Kursen skall ses som lärarfortbildning och ger en introduktion i dansens möjligheter i pedagogiskt arbete med barn och unga med fokus på barn i förskoleåldrarna upp till årskurs 6. Syftet är att utveckla pedagogernas arbetssätt med ett danspedagogiskt perspektiv, där kroppen och det ordlösa står i centrum. Undervisningen sker främst i form av workshops och seminarier, men textstudier förekommer också. Kursen går på kvartsfart, distans och innehåller fem närträffar (vardag eller helgdag) vid Karlstads universitet. Datum för höstens närträffar faställs närmare inpå kursstart.