Denna kurs riktar sig till dig som har ett intresse för hur dans och rörelse kan användas i terapeutiska sammanhang. Det kan vara i ditt yrkesliv eller att du bara vill lära dig mer. Dansterapi är en form av psykoterapi där dans och rörelse används som ett medel för utveckling och förändring. Tillsammans med bild- och musikterapi utgör dansterapi en av de konstnärliga terapiformerna, genom den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans och psykoterapi. Som yrkesverksam inom psykiatrisk verksamhet, psykoterapi, rehabilitering, elev/studenthälsa, danspedagogik och social omsorg har du förtur när vi gör vårt urval men du som inte har den bakgrunden är också behörig till kursen och självklart välkommen att söka! Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en övergripande orientering i dans och rörelse som terapeutiska verktyg samt i dansterapins teori och metod. Genom att varva teorigenomgångar och praktiska övningar utvecklar studenten en grundläggande förståelse för dansterapi som behandlingsmetod. Följande områden behandlas: - Dansterapins historik och utveckling - Psykoterapeutiska begrepp avseende dansterapeutiskt arbetssätt - Grundläggande dansterapeutiska tekniker - Kommunikation genom kropp, dans och rörelse - Användande av kreativitet och lek inom ramen för dansterapi - Reflekterande perspektiv på dans och skapande Kursen bygger på varierande arbetsformer och undervisningen bygger på upplevelsebaserad inlärning. Studenten har en aktiv roll genom skrivande i egen processdagbok, närvaro på obligatoriska seminarier, deltagande i diskussioner och reflektioner. I kursen varvas föreläsningar med en stor del praktiskt arbete genom kropp, dans och rörelse.