Det här är den första kursen av fyra i kursserien Dans och dansgestaltning. I Dans och dansgestaltning I får du en första introduktion i jazzdans, nutida dans samt improvisation och komposition. Fokus ligger på dansandet och kreativt skapande utifrån dansens byggstenar likväl som reflekterandet över detsamma. Kursen vänder sig till nybörjare med dansnyfikenhet och avslutas med ett framträdande av något slag.