Med bioekonomi, processer och produkter avses i denna kurs hur biomassa från skogen kan omvandlas i industriella processer. Kursen innehåller: Principiella industriella processer för biomassa nationellt och internationellt. Historisk utveckling av industriella processer för biomassa. Hållbarhetsaspekter på industriella processer. Skog som råvarukälla för fiberbaserade produkter. Utvalda enhetsoperationer inom industriella processer för biomassa behandlas. Exempel på enhetsoperation som kan behandlas under kursen är: pelletering, torkning, rening och biogasframställning. En fabriks miljöpåverkan diskuteras. Frågor som besvaras är: Hur fungerar reningsprocessen? Hur har miljökraven påverkat processteknikens utveckling? Hur påverkas energisystem? Hur påverkas arbetsmiljön? Resurshantering inom industriella processer för biomassa diskuteras med perspektiv på energi, material, ekonomi, hälsa, miljö och teknik samt cirkulär ekonomi. Ett område behandlas djupare, genom ett projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt.