Kulturvetarprogrammet (180 hp) är ett treårigt program på grundnivå som leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet Kulturstudier. Inom Kulturstudier studeras kulturarv och den samtida kulturens förutsättningar och uttryck från flera olika utgångspunkter: politiska, ideologiska, estetiska, historiska, diskursiva, sociala och ekonomiska. Kulturstudier är ett tvär- och mångvetenskapligt huvudområde där humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv samverkar. En betydelsefull aspekt omfattar aktuella kulturpolitiska frågor i relation till kulturens konstnärliga och gestaltande uttryck men även till kultur i en bredare social mening. Programmet vänder sig såväl till dem som kommer direkt från gymnasiet som till dem med tidigare erfarenhet av högskolestudier. För dem med tidigare studier inom humaniora eller samhällsvetenskap, som exempelvis arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, filmvetenskap, genusvetenskap, historia, idéhistoria, interkultur, konst- och bildvetenskap, konstvetenskap, kulturgeografi, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi, statsvetenskap eller motsvarande, erbjuder Kulturvetarprogrammet en professionalisering mot verksamhet inom kultursektorn. Fria sökord: Kultur Kulturvetarprogrammet Konst Kulturstudier kultursektorn kulturbranschen kulturpolitik mångkultur globalisering kulturarv kulturproduktion projektledning konstfältet gatukonst museum konstnärspolitik medier visuell design kulturpolitik debatt filkand kandidatexamen projektarbeten kulturteori kulturpraktik entreprenörskap