Kursen vänder sig till de studenter som vill utveckla sin förmåga att visualisera idéer, illustrera fakta och fiktion, eller teckna serier. I kursen utvecklar du en förståelse för samtidens bildberättande och ditt eget bilduttryck. Du studerar bildens formspråk och tränar färdigheter i dramaturgi, bildberättande, färglära, skiss- och tuschteknik.