Kursen behandlar naturfotografiet i ett kontextuellt sammanhang utifrån genre och motiv, där idéer om landskap, natur och miljö gestaltas.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden