Kursen behandlar naturfotografiet i ett kontextuellt sammanhang utifrån genre och motiv, där idéer om landskap, natur och miljö gestaltas.